Pelare 60.900
Gasdriven enhet
Pelare 14.500
Avluftare special
PEH special

Installasjon av Rebase universalkonsoll for vegghengt WC art.nr 20.000.