WC-fixturer till Stenungsbaden Yacht Club

Stenungsbaden Yacht Club har påbörjat en ombyggnation av hotellrum.

I samråd med beställaren har Rebase tagit fram en kundanpassad lösning för WC-fixtur med inbyggnadscistern.