Kvalité, miljö och säkerhet - Välkommen till Rebase!

Rebase är en VS-leverantör som sedan 1989 har försett grossister och rörläggare med såväl lagerförda som kundanpassade produkter. En stor del av vårt produktsortiment lagerförs av ledande grossister i Sverige och Norge. Vi har kunden i fokus och med det en hög servicenivå.

lagret

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att med bred kompetens tillhandahålla och sälja konstruktioner med tillbehör för montering av sanitära apparater i lättväggar typ gipsväggar samt utrustning för rörelsehindrade.

Att anpassa oss efter kundens behov och leverera varor av bra kvalité och med god leveranssäkerhet samt att ha en helhetssyn inom vårt produktområde med god tillgänglighet på kontorssidan.

Kvalitetspolicy

Ledningen skall utforma riktlinjer samt säkerhetskälla företagets verksamhet mot avbrott. Ledningen skall förebygga och minimera verkan av händelser av negativ art och i övrigt se till att driften sköts på bästa tänkbara sätt.

Miljöpolicy

miljoREBASE tillhandahåller konstruktioner för montering av sanitetsporslin samt RWC-hjälpmedel, med hög kvalitet.

Vi är inriktade på ständig förbättring när det gäller:

 • Produkterna vi tillhandahåller med särskilt beaktande av materialval och konstruktion.
 • I logistiklösningar väljer vi emballage och frakt med omsorg.
 • Verksamheten som sådan för kontor och övrig verksamhet.

Förbättringsarbetet startas oftast med impulser från våra kunder och genomförs helst tillsammans med våra leverantörer. Personalen utgör grunden i vår miljösträvan och återkommande miljöutbildning är en del av förbättringsarbetet. Lagstiftningen är vårt lägsta krav, som utgångspunkt för de förbättringar vi genomför.

Miljömedvetandet ökar ständigt hos våra kunder och i samhället för övrigt. Detta ger oss som tillverkare en kontinuerlig dialog, att inte stanna upp utan att ständigt hitta förbättringar.

För våra produkter har vi utarbetat miljödeklarationer och byggvarudeklarationer vilka redovisar ämnen som ingår i produkterna, hur de framställs och distribueras och slutligen hur de skall tas om hand när produkten upphör att användas.

 

 

 

 

Återförsäljare


 • Ahlsell Dahl
   Solar Lundagrossisten
   
  broderna Dahl logo
   

     Bra Gross Rörpojkarna 

   Carpings   VVS Centrum 
     heidenreich  

Referenser

 • Rättscentrum, Göteborg
 • Rattscentrum Goteborg
 • Arkivbild: Wikipedia Commons

  Friends Arena, Solna

Friends Arena panorama

Arkivbild: Wikipedia Commons

Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena

Arkivbild: Wikipedia Commons

Malmö Arena, Malmö

Malmo Arena

Arkivbild: Wikipedia Commons


Nya Karolinska Sjukhuset, Solna
Nya Karolinska aug 2013a

Arkivbild: Wikipedia Commons

Angereds Närsjukhus, Angered

angereds sjukhus

 

Gothia Triple Towers, Göteborg

Triple-Towers 640


 • Nya Södertälje sjukhus, Södertälje
  Sahlgrenska sjukhus, Göteborg
 • Drottning Silvias sjukhus, Göteborg
 • Universitets sjukhuset, Linköping
 • Nye A-Hus, Oslo
 • Ullevål sykehus, Oslo
 • Nordlandssykehuset, Bodø
 • Nytt østfoldsykehus, Kalnes
  Eksjöklinikerna, Eksjö
 • Ishallen, Malmö
  Kontor Lindholmspiren 7, Göteborg
  Rågården Rättspsyk, Göteborg
  Comfort Hotel Göteborg, Göteborg
  Vadstena Rättspsyk, Vadstena
  Nya Torslandaskolan, Torslanda